Boligmappa.no

Deter en portal som viser viktig informasjon fra det offentlige, håndverkere og huseiere på akkurat din bolig. Denne portalen kan også håndverkere benytte for å overlevere dokumentasjon som skal følge boligen.
boligmappa
Det er eid av flere organisasjoner, og hvor blant annet Nærings- og Handelsdepartementet står bak som eier.
Boligmappa.no sin funksjon er å sørge for at viktig boligdokumentasjon skal være tilgjengelig for eieren av boligen til en hver tid. Dette kan være lovpålagt dokumentasjon fra håndverkere, som. f.eks. samsvarserklæringer, risiko- og sluttkontrolldokumentasjon fra elektrikeren, målebrev, kjøpekontrakter, fargekoder på utvendig maling, bruksanvisninger fra håndverkere etc.
Valdres Elektro & Varmepumpe AS har, hvis du ønsker det, mulighet til å legge lovpålagt dokumentasjon inn i boligmappa for deg. Dette kan være samsvarserklæringer, kontrolldokumentasjoner, bruksanvisninger, FDV på nybygg etc. Da har du all dokumentasjon til evig tid, og dine efterfølgere på gårds- og bruksnr. har alltid dokumentasjonen tilgjengelig.

 

Bedre dokumentasjon

Boligmappa ble etablert i 2012 av elektro og rørleggerbransjen og ledes av en av de opprinnelige grunderne. Målet var å skape bedre boligdokumentasjon på en enklere måte, samt gjøre dokumentasjonen lettere tilgjengelig for boligeier.

.Kontakt oss for mer informasjon om boligens service hefte.

 

Hvordan fungerer det?

Når du logger deg inn med BankID identifiserer Boligmappa at du er du. Det gjøres deretter et søk i eiendomsregisteret for å finne ut hvilke eiendommer som står tinglyst på deg. Finner vi en eiendom, søkes det videre etter informasjon om eiendommen i offentlige register. I tillegg søker vi etter om en eller flere håndverkere har loggført arbeid på den samme eiendommen. Det vi finner slår vi sammen og viser dette til deg på en enkel og oversiktig måte. Datasikkerhet har prioritet. Innlogging med BankID og all data er lagret på driftsenter i Norge.

Må jeg gjøre noe?

Egentlig ikke. Boligmappa kobler seg til deg automatisk ved første gangs innlogging med BankID og etter at du har godtatt våre vilkår der vi ber om å få lov til å søke etter informasjon om eiendommer som står registrert på deg. Du kan logge inn så ofte eller sjelden du vil, men vi anbefaler at du laster opp kvitteringer, fargekoder og andre nyttige dokumenter som har med boligen å gjøre. Lurt i dag, verdiøkende om du en dag skal selge.

Ønsker du å se boligmappa di trykk her

 

Huseiernes Landsforbund
Anbefales av Huseiernes Landsforbund

Anbefales av Huseiernes Landsforbund