Rehabilitering sikringsskap

Ferdig montert rehab sikringsskap m/ innmat fra Cenika

Dersom du har en innbygget eldre sikringstavle eller bare at det virker unødvendig å bytte hele skapet er det mange fine rehabiliteringsløsninger på markedet. Vi rensker ut de gamle sikringene fra skapet og setter inn en ny ramme med nye moderne jordfeilautomater. 

Utseendet inne i skapet blir også oppgradert uten at boksen blir endret utenpå. Sikringene vil da være tilsvarende de som brukes i en ny installasjon og sikrer boligen din mot farlig varmegang og overbelastning av gamle ledninger.

kr 9,990
 • 1 stk OV-vern (hovedsikring)
 • 7 stk jordfeilautomater 10-16A
 • 1 stk jordfeilautomat 20-25A
 • 1 stk overspenningsvern
 • Nødvendige avdekninger
 • Montering
 • Kjøring inntil 50 km t/r

Det tas forbehold om at det eksisterende berørte elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand, tilfredsstillende jordledere og tilførselskabel, samt at det er tilkomst til sikringsskapet.

 • Det som er medtatt i tilbudet er bytting av sikringer likt mot likt i henhold til dagens installasjon og kursfortegnelse.
 • Det tas høyde for tilkomst i gateskap eller på loftet for å ta strømmen uten å innhente bistand fra nettleverandør. Om det er nødvendig å innhente bistand så kommer dette som egen kostnad fra nettselskap.
 • Prisen forutsetter at ledninger i tavlen er utført ihht. gjeldende norm
 • Det forutsetter at det eksisterende utstyret ikke har skader som påvirker arbeidet som skal gjøres
 • At døren kan lukkes igjen med medfølgende låsesystem
 • Prisen inkluderer inntil 50 km kjøring