Service & vedlikehold

 

SERVICEPUNKTER
– Rengjøring av deksel og filter innedel.
– Kontroll av filter.
– Rengjøring av kondensator i innedel, retting av nedbøyde lameller.
– Kontroll av elektriske koblinger.
– Batterisjekk på fjernkontroll., evt. bytte av batteri.
– Funksjonskontroll av fjernkontroll.
– Kontroll av rør, isolasjon, veggjennomføring og avløp/drenering.
– Kontroll og rengjøring av fordamper utedel, retting av nedbøyde lameller.
– Temperaturkontroll av innedel i varmefunksjon og kjølefunksjon.
– Trykkmåling varmefunksjon og kjølefunksjon.
– Lekkasjekontroll av anlegget.
– Måling av spenning mellom faser og mellom faser og jord.
– Måling av strømforbruk full varmefunksjon og kjølefunksjon.

 

Service_varmepumpe2