Service & Vedlikehold

SERVICEPUNKTER
- Rengjøring av deksel og filter innedel.
- Kontroll av filter.
- Rengjøring av kondensator i innedel, retting av nedbøyde lameller.
- Kontroll av elektriske koblinger.
- Batterisjekk på fjernkontroll., evt. bytte av batteri.
- Funksjonskontroll av fjernkontroll.
- Kontroll av rør, isolasjon, veggjennomføring og avløp/drenering.
- Kontroll og rengjøring av fordamper utedel, retting av nedbøyde lameller.
- Temperaturkontroll av innedel i varmefunksjon og kjølefunksjon.
- Trykkmåling varmefunksjon og kjølefunksjon.
- Lekkasjekontroll av anlegget.
- Måling av spenning mellom faser og mellom faser og jord.
- Måling av strømforbruk full varmefunksjon og kjølefunksjon.

Service_varmepumpe2